چه موقع ابدومینوپلاستی لازم است؟

چه موقع ابدومینوپلاستی لازم است؟

چه موقع ابدومینوپلاستی لازم است؟

امروز عمل جراحی که ما داریم برای ابدومینوپلاستی هست و لیپوماتیک . این مریض هم باید ابدومینوپلاستی شود هم لیپوماتیک. این مریض به خاطر اینکه افتادگی یک قسمت از پوستش وجود دارد مجبورم ابدومینوپلاستی را هم شامل کنیم در ابدومینوپلاستی ما هم ماهیچه ها را می بندیم هم پوست را می کشیم مریض بعد از آن خیلی خوش اندام تر و خوش ترکیب تر از قبل آنچه بوده می شود. البته توقعات زیادی نباید داشته باشیم به مریض خودتان برمی گردد و همچنین بر می گردد به اندام اولیه خودتان ما قبلش لیپوماتیک می کنیم و بعد ابدومینوپلاستی را انجام می دهیم.

ما را در اینستاگرام ایران لیپودکتر احمد کسایی دنبال کنید.