چاقی چیست؟(شاخص توده بدنی)

شاخص توده بدنی
چاقی چیست (برنامه یک فنجان سلامت) مجری: جلسه گذشته در مورد چاقی صحبت کردید آقای دکتر محمدرضا کسایی و اقداماتی که اکنون باب شده(شاخص توده بدنی) برای آن دسته از عزیرانی که احتمالا برنامه ما را ندیدند به طور خلاصه یک توضیح کلی بدهید دکتر: ما در برنامه قبل در مورد تعریف چاقی صحبت کردیم که چه کسایی چاق هستند و قرار شد که همه دوستان برنامه bmi یا شاخص توده بدنی خود را از نرم افزاری که می توانند در همه جا پیدا بکنند  ببینند اگر بین 5/18 تا 25 هست و اگر بین 25 تا 30 هست ما می گوییم قبل چاقی از 30 تا 35 چاقی درجه یک و از 35 تا 40 پاقی درجه دو و از 40 به بالا پاقی مفرط حساب می شود که چاقی مرضی است مجری: آقای دکتر روش محاسبه bmi را به زبان ساده توضیح دهید. دکتر: شما باید حجم بدن را نگاه کنید و قد و وزن را بر اساس آن اندازه گیری کنید و بگذارید داخل فرمول در می آید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید.