عمل های ترکیبی زیبایی سینه

سینه ها ممکن است به خاطر پیری، کاهش وزن،بارداری یا شیردهی افتاده باشند.
این عوامل همگی باعث می شوند سینه حجم خود را از دست بدهد و کوچکتر شود.
پروتز سینه همزمان با لیفت سینه این تغییرات را اصلاح می کند.

Call Now Button