مراحل اولیه لیپوماتیک (تزریق مایع زیر پوست )

مراحل اولیه لیپوماتیک (تزریق مایع زیر پوست)

ما قسمت ساکشن پشت را انجام دادیم و الان داریم بر روی شکم شروع می کنیم به ساکشن کردن.(مراحل اولیه لیپوماتیک )  این دستگاه دارد این مقدار مایع را تزریق می کند  به زیر پوست و داخل شکم که ما بعد از آن بتوانیم چربی ها را بشکنیم و بعد بکشیم توسط این ساکشن که الان می بینید تقریبا مقدار زیادی پر شده و بعد از آن شروع می کنیم به بقیه کارها. الان که ما نگاه می کنیم به خود دستگاه دستگاه دارد آب می پاشد یعنی پخش می کند به همه طرف دقت کنید داخل شکم هم به همین صورت است.

ما را در اینستاگرام ایران لیپودکتر احمد کسایی دنبال کنید.