لزوم پوشیدن گن بعد از ابدومینوپلاستی

لزوم پوشیدن گن بعد از ابدومینوپلاستی

لزوم پوشیدن گن بعد از ابدومینوپلاستی

بالاخره عمل آخر هم تمام شد و همکاران ما دارند پانسمان مریض  را انجام می دهند و زحمت می کشند برای به هوش آوردن بیمار. مریضی که ما الان داشتیم ابدومینوپلاستی بود که ساکشن از جاهای دیگر مثل بازو و ران هم داشت. برای مریض های ابدومینوپلاستی چیزی که همیشه تاکید دارم و خیلی مهم است این هست که شما حتما یک گنی تهیه نمایید که به به مدت یک ماه تا یک ماه و نیم حتما بپوشید . یک ماه و نیم لزوم پوشیدن گن بعد از ابدومینوپلاستی خیلی مهم هست و اگر شما روی پوشیدن گن جدی نیستید انگار اصلاً عمل ابدومینوپلاستی انجام ندادید. عمل ابدومینوپلاستی خیلی مهم هست که گن بعد از عمل پوشیده شود هم برای اینکه فرم دهی مریض خیلی قشنگ می شود و هم اینکه خونابه هایی که در آنجاست تخلیه می شود.

ما را در اینستاگرام ایران لیپودکتر احمد کسایی دنبال کنید.