عوارض ابدومینوپلاستی

عوارض ابدومینوپلاستی

عوارض ابدومینوپلاستی

عوارض ابدومینوپلاستی همان عوارض لیپوماتیک را شامل می شود ممکن است یک مقدار باعث سیاهی ناحیه پایین شکم ایجاد شود که ممکن است به سبب تکنیک های بد جاهایی که مناسب نیست این عمل انجام شود این اتفاق بیفتد. من دیدم همکارا این اتفاق برایشان افتاده و متاسفانه در مراکزی عمل کردند که مراکزی نبوده که برای این کار ساخته شده باشد. در عوارض ابدو ممکن است آمبولی ممکنه ایجاد شود اگرمریض و پزشک مراعات نکند کلا عوارض ابدو بسیار ناچیز است مگر اینکه تکنیکال …. باشد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.