دوران نقاهت ابدومینوپلاستی

دوران نقاهت ابدومینوپلاستی

دوره نقاهت ابدومینوپلاستی

گرجی هستم مشاور و کارشناس مرکز تخصصی پیکر تراشی دکتر احمد رضا کسایی. یکی از سوالاتی که در دایرکت از ما می پرسند در مورد نقاهت در عمل جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی می باشد توجه داشته باشید ما این دوره را بین یک هفته تا ده روز در نظر گرفتیم ولی مساله ای که حائز اهمیت خیلی زیادی است این هست که ما چیزی به عنوان استراحت مطلق یا اینکه شما کاملا این مدت را در بستر بگذرانید نداریم و از بیمار خواسته می شود که از همان شب بعد از عمل از تختش خارج شود و شروع کند به قدم زدن و این فعالیت را در روزهای بعد کم کم باید ادامه بدهد تا بتواند به آن حداقا فعالیت خودش بعد از 10 روز برسد.

ما را در اینستاگرام ایران لیپودکتر احمد کسایی دنبال کنید.