درد بعد از ابدومینوپلاستی

درد بعد از ابدومینوپلاستی

درد بعد از ابدومینوپلاستی

گرجی هستم مشاور و کارشناس مرکز تخصصی پیکر تراشی دکتر احمد رضا کسایی. دوستان یک سری دغدغه ها قبل از عمل برای هر فرد وجود دارد یکی از این دغدغه ها این هست که این جراحی و آن فضایی که بعد از جراحی قرار است تجربه بکنیم موضوعی است که می خواهیم آن را بدانیم. بعد از انجام عمل ابدومینوپلاستی ما چند روز درد داریم. مطلبی که وجود دارد این هست که با توجه به حجم وسیعی که بعد از جراحی اتفاق می افتد طبیعتا باید درد وجود داشته باشد و این درد معمولا تا 3 روز کاملا طبیعی هست ولی با توجه به تجربه ای که ما در این زمینه داشتیم یک سری مسکن ها تجویز می شود که کاملا راهگشا هستند و کاملا باعث کنترل درد می شوند و خونابه هم تا چند روز ادامه دارد.

ما را در اینستاگرام ایران لیپودکتر احمد کسایی دنبال کنید.