اسلیو معده

اسلیو معده
اسلیو معده ما یک قسمت از معده که حدود 80 درصد از معده را  که به صورت موزی شکل بر می داریم میدوزیم  حجم معده خیلی کم می شود بیمار خیلی کم می تواند غذا بخورد و بیمار سعی می کند با کمتر غذا خوردن خودش مشکلات معده برایش به وجود نیاید بنابراین در آن مریض ها  به مرور کاهش وزن برایشان ایجاد می شود و  این کاهش وزن به  مدت 4 ماه تا یک سال  زمان می برد. اسلیو معده برگشت پذیر است بعد از 5 سال اگر مراعات نکنید. ما را در اینستاگرام ایران لیپو دکتر احمدرضا کسایی دنبال کنید.