آیا پروتز سینه فقط یک عمل زیبایی است؟

جراحی پروتز سینه جزء یکی از جراحی های زیبایی می باشد. برخی از افراد در این باور هستند که این جراحی تنها جهت بزرگ کردن سینه است در صورتی که این عمل علاوه بر بزرگ کردن سینه موجب اصلاح و همچنین برطرف کردن مشکلات و ایرادات سینه که ممکن است مادرزادی باشد، می شود.